Info - Struer Havn

Åbnings tider

Havnens telefontider
Mandag - torsdag kl. 10:00 - 15:00
Fredag kl. 10:00 - 12:00

Kontoret er normal bemandet inden for telefontid, undtaget er f.eks. ferie og sygdom. Telefonen er dog altid åben. Hvis vi er optaget så læg en besked eller send en mail.

Statistik

Månedsstatistik

Års statistik

Gods statistik trafikhavn

 

Foreningslivet og aktiviteter omkring Struer Havn

Struer havn bakker i høj grad op om foreningslivet omkring havnen. Det betyder rigtig meget for havnen, at der er initiativrige og innovative foreninger omkring havnen. Derfor har havnen b.la. aftale om fripladser og en god aftale om brug af portalkran til kapsejladser.

Se liste over fripladser og aftale omkring portalkran. 

Fripladser Struer havn

Aftale om brug af portal kran

Klagevejledning

Det er havnens politik, at alle klager behandles og tages seriøs. Kundernes opmærksomhed er med til, at højne fokus på vores procedure, udstyr og politikker.

Klager over havnens personale, udstyr og generelle virke kan rettes til havnechefen

Klager over havnens ledelse kan rettes til direktøren for teknik og Miljø v/Struer kommune Rune Asmussen: Tlf:96 84 84 00 eller mail: runea@struer.dk

Ophavsret

Struer havn har ophavsret til alt materiale, der publiceres på struerhavn.dk. Materialet må ikke distribueres eller reproduceres uden tilladelse. Der må frit linkes til information på struerhavn.dk. Såkaldte ”dybe links” er også tilladt, kontakt evt. havnekontoret for direkte links.

Færdsel på havnens område

Alt færdsel på havnens område er for eget ansvar. Der bør udvises ekstra forsigtighed og opsyn med børn. Havnen har mange farlige steder, hvor glide og fald ulykker er en potentiel risiko. 

Lystbådehavn

Foruden de betingelser, som er beskrevet i "Guiden struerhavn" skal bekendtgørelsen om standard reglement for lystbådehavne efterleves. LÆS BEKENDTGØRELSEN HER!

Både som ikke fjernes fra lystbådehavnen på havnens opfordring f.eks ved manglende betaling eller brud på havenreglementet, vil blive taget op af vandet og placeret på trafikhavnens område, hvorefter det er trafikhavens bekendtgørelse der skal efterleves. Alt håndtering er i den forbindelse for ejerens regning og risiko.  

Ledige stillinger

 

Trafikhavn

Trafikhavnens område er afgrænset på oversigtkortet. Bådeopbevaring på vinterplads og lagerplads er på trafikhavnens område. Brugen af dette og ophold i trafikhavnens område er underlagt bekendtgørelsen om standardreglement for erhvervshavne. LÆS BEKENDTGØRELSEN HER!  

Både som er henlagt, opsagt eller opholder sig på trafikhavnens område uden havnens tilladelse, vil blive håndteret i henhold til § 16 i bekendtgørelsen.

Info Havnen

Struer havn er Limfjordens største lystbådehavn. Vi står klar til at byde dig velkommen og kan tilbyde et hav af faciliteter og et byliv lige ved havnen. 

På industrihavnen losses gods til lokale kunder og der udlejes arealer til havnerelaterede virksomheder.