Info - Struer Havn

Åbnings tider

Havnens telefontider
Mandag - torsdag kl. 08:00 - 16:00
Fredag kl. 08:00 - 12:00

Kontoret er normal bemandet inden for telefontid, undtaget er dog ferie og sygdom. Telefonen er dog altid åben. Hvis vi er optaget så læg en besked eller send en mail.

Statistik

Statistikken opdateres senest den 10. hver måned

Månedsstatistik

Års statistik

Gods statistik trafikhavn

 

Foreningslivet og aktiviteter omkring struer havn

Struer havn bakker i høj grad op om foreningslivet omkring havnen. Det betyder rigtig meget for havnen, at der er initiativrige og innovative foreninger omkring havnen. Derfor har havnen b.la. aftale om fripladser og brug af portalkranen til kapsejlere. Aktivitetskalenderen opdateres løbende, men vi er afhængig af jeres informationer. Derfor må i meget gerne informere havnekontoret om aktiviteter, som i kender til. 

Se aktivitetskalender, liste fripladser og aftale omkring portalkran. 

Aktivitetskalender

Fripladser Struer havn

Aftale om brug af portal kran

Klagevejledning

Det er havnens politik, at alle klager behandles og tages seriøs. Kundernes opmærksomhed er med til, at højne fokus på vores procedure, udstyr og politikker.

Klager over havnens personale, udstyr og generelle virke kan rettes til havnechef Torben Lindberg Strømgaard: Tlf: 22 10 15 39 eller mail: torbenls@struer.dk

Klager over havnens ledelse kan rettes til direktøren for teknik og Miljø v/Struer kommune:
Tlf:96 84 84 00 eller mail: jakobb@struer.dk

Ophavsret

Struer havn har ophavsret til alt materiale, der publiceres på struerhavn.dk. Materialet må ikke distribueres eller reproduceres uden tilladelse. Der må frit linkes til information på struerhavn.dk. Såkaldte ”dybe links” er også tilladt, kontakt evt. havnekontoret for direkte links.

Færdsel på havnens område

Som udgangspunkt er alt færdsel på havnens område, for eget ansvar. Der bør udvises ekstra forsigtighed og opsyn med børn. Havnen har mange farlige steder, hvor glide og fald ulykker er en potentiel risiko. 

Lystbådehavn

Foruden de betingelser, som er beskrevet i "Guiden struerhavn" skal bekendtgørelsen om standard reglement for lystbådehavne efterleves. LÆS BEKENDTGØRELSEN HER!

Både som ikke fjernes fra lystbådehavnen på havnens opfordring f.eks ved manglende betaling eller brud på havenreglementet, vil blive taget op af vandet og placeret på trafikhavnens område, hvorefter det er trafikhavens bekendtgørelse der skal efterleves. Alt håndtering er i den forbindelse for ejerens regning og risiko.  

Ledige stillinger

 

Vi har ingen ledige stillinger p.t. 

Trafikhavn

Trafikhavnens område er afgrænset på oversigtkortet. Bådeopbevaring på vinterplads og lagerplads er på trafikhavnens område. Brugen af dette og ophold i trafikhavnens område er underlagt bekendtgørelsen om standardreglement for erhvervshavne. LÆS BEKENDTGØRELSEN HER!  

Både som er henlagt, opsagt eller opholder sig på trafikhavnens område uden havnens tilladelse, vil blive håndteret i henhold til § 16 i bekendtgørelsen.

Info Havnen

Struer havn er Limfjordens største lystbådehavn. Vi står klar til at byde dig velkommen og kan tilbyde et hav af faciliteter og et byliv lige ved havnen. Kom b.la. og prøv kabelbanen, som er placeret inde i havnen i rolige omgivelser.