Ankomst information, ISPS - Trafikhavn - Struer Havn

 
Struer Havn lever op til den Internationale Maritime Organisations (IMO) krav om sikring af havnefaciliteter, kaldet ISPS (jf. SOLAS kap. XI-2,
ISPS-kodens del A og B og bekendtgørelse nr. 414 af den 8. maj 2012 om sikring af havnefaciliteter).
Den nordligste del af trafikhaven (Oliekajen og Nordkajen) er lukket ISPS område. Området er  ON/OFF ISPS områder, som screenes inden anløb af ISPS sikrede skibe.
 
  Port facility nr.                          
Oliekajen og Nordkajen 0001                                      
                                  
 
Derfor er adgangen til ISPS området kontrolleret ved hjælp af hegn, kameraovervågning og aflåst port. Kun personer med tilladelse må opholde sig på de
sikrede faciliteter inden for hegnet på ISPS området. Personer med gyldig adgang kan låse sig selv ind, når området er aflåst.
Øvrige gæster, leverandører m.v. til anløbende skibe og til virksomheder på området kan få adgang ved at henvende sig til havnekontoret. tlf. 97 85 02 28
Yderligere oplysninger hos PFSO Ole Schmidt 97850228
 
KRAV TIL ANLØBENDE SKIBE
Skibe, der anløber Struer Havn skal til skibets mægler levere følgende oplysninger:
(kun ved skibets første anløb)
skibets ophold
 
Skibe, der ikke har mægler skal i god tid levere oplysningerne til Struer Havn på emailadresse havn@struer.dk
SIKRINGSERKLÆRING
Sikringserklæring (Declaration of Security/DoS) udstedes kun under følgende forudsætninger:
Skibe, som har udstedt en Sikringserklæring skal kontakte havnens PFSO Ole Schmidt, tlf. 97850228, havn@struer.dk

Info Havnen

Struer havn er Limfjordens største lystbådehavn. Vi står klar til at byde dig velkommen og kan tilbyde et hav af faciliteter og et byliv lige ved havnen. 

På industrihavnen losses gods til lokale kunder og der udlejes arealer til havnerelaterede virksomheder.