Infrastruktur - Trafikhavn - Struer Havn

Det kan siges meget enkelt:
Og er der tale om transport ad søvejen.
Så kan det ikke betale sig at sejle udenom Stuer Havn.
 
 
Lad os vise, hvor nærliggende det er at bruge Struer Havn. F.eks. i forhold til en østkysthavn, når varerne kommer fra Nordsøen. 
Søtransportvejen via Holstebro-Struer Havn giver således en betydelig mere hensigtsmæssig transportrute for midt- og vestjydske virksomheder. 
Dertil kommer at facaliteterne på- og omkring havnen er i stand til at honorere individuelle krav fra områdets dynamiske virksomheder.
  1. Havnen er centralt beliggende i et aktivt erhvervsområde.
  2. Gode besejlingsforhold hele året. Ingen særlige isproblemer i vinterperioden.
  3. Ideelle oplagringsfaciliteter med stor tank og oplagringsarealer ved og på selve kajanlægget.
  4. Havnen yder 24 timer service. Både når det gælder besejling, losning og lastning.
  5. Perfekt varehåndtering. Havnen har blandt andet 1 skibsmægler, brovægt, stevedoring, varesurvey og kvalitetskontrol.

Info Havnen

Struer havn er Limfjordens største lystbådehavn. Vi står klar til at byde dig velkommen og kan tilbyde et hav af faciliteter og et byliv lige ved havnen. 

På industrihavnen losses gods til lokale kunder og der udlejes arealer til havnerelaterede virksomheder.