Priser - Trafikhavn - Struer Havn 

Priser 2023

Priser for skibsanløb

Pris i kr

Pr. anløb, pr. BT

4,66

Månedsafgift pr. BT

23,52

Rutefartøj pr. BT

15,00

El priser

Pris i kr

Pr. KWh

3,20

Tilslutningsafgift pr. dag

55,00

Tilslutningsafgift pr. måned

443,00

Priser for modtagelse af affald

Pris i kr.

Afgiftsbelagt affald

udgiften + 10%

Varer og gods, der ikke lastes eller losses til skib:

Pris i kr

Pr. ton

13,25

Vandarealleje 

Pris i kr.

Pr. BT, pr. måned 36,96
Minimumsbeløb 882,00
Arealleje på havn

Pris i kr.

Takstklasse I:  Arealer ved kaj, pr. m2 (min 80 m2) 18,29
Takstklasse II: Arealer bag kaj, pr. m2 (min 80 m2) 12,08
Maskinleje

Pris i kr.

Polygrab pr. time 1.205,00
PLM entreprenørarbejde 1.727,00
   
Midlertidigt pladsleje (pr. måned) Pris i kr.
Ved kaj, pr. m2 6,70
Længere væk fra kaj, pr. m2 3,98
   
Vand Pris i kr.
 Pr. m3 (min 10 m3) 44,92
Ventetimer, overtimer, varsling mv

Pris i kr.

Kranfører inkl. krantillæg, pr time 680,00
 - 50 % overtidstillæg 157,00
 - 100 & overtidstillæg 313,00
Varslingstillæg 66,00
Udkald hverdage før kl. 19.00, pr. gang 270,00
Udk. eft. kl. 19.00 og helligdage, pr. gang 473,00
Traktor inkl. fører, pr. time 575,00
Gummiged inkl fører, pr. time 889,00
Afledning af sanitetsvand, pr m3 14,54
Afledning af spildolie, pr. m3 2.989,00
Benyttelse af kajerne til lastning og losning (i 1000 ton)  0 - 15  15 - 25  25 - 35  35 - 45  45 + 
Procent af normal takst   100 %   95 %   90 %   85 %   80 %
Højeste takst i kr. 19,82 18,83 17,84 16,85 15,86
Mellemste takst i kr. 12,97 12,32 11,67 11,02 10,37
Laveste takst i kr. 6,29 5,97 5,66 5,34 5,03
Olie og petrokoks i kr. 19,96 18,96 17,96 16,96 15,97
           
Fisk og skaldyr oplosset fra fiskefartøj og kvasser 2,5 % af lastens værdi
Rejer der i dybfrossen og emballeret stand losses kr. 26,65 / ton brutto

Betalingsbetingelser 

Hvor andet ikke fremgår, er priserne ekskl. moms og tillægges derfor ved fakturering 25% moms. 
Restance inddrives af Struer Kommunes inkassoafdeling. 
Ved rykning for restance påløber der gebyr, desuden påløber der renter med 1% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato i henhold til lov om renter og gebyrer vedrørende visse ydelser, der opkræves eller inddrives af kommuner, jf. lov nr. 939 af 27/12-91.  

Info Havnen

Struer havn er Limfjordens største lystbådehavn. Vi står klar til at byde dig velkommen og kan tilbyde et hav af faciliteter og et byliv lige ved havnen. 

På industrihavnen losses gods til lokale kunder og der udlejes arealer til havnerelaterede virksomheder.