Priser - Trafikhavn - Holstebro-Struer Havn 

Priser 2017

Priser for skibsanløb

Pris i kr

Pr. anløb, pr. BT

4,18

Månedsafgift pr. BT

21,09

Rutefartøj pr. BT

13,46 

El priser

Pris i kr

Pr. KWh

2,28

Tilslutningsafgift pr. dag

49,02

Tilslutningsafgift pr. måned

397,00

Priser for modtagelse af affald

Pris i kr.

Afgiftsbelagt affald

udgifen + 10%

Varer og gods, der ikke lastes eller losses til skib:

Pris i kr

Pr. ton

11,88

Vandarealleje 

Pris i kr

Pr. BT, pr. måned 33,14
Minimumsbeløb 799,00
Arealleje på havn

Pris i kr

Takstklasse I:  Arealer ved kaj, pr. m2 (min 80 m2) 16,41
Takstklasse II: Arealer bag kaj, pr. m2 (min 80 m2) 10,84
Maskinleje

Pris i kr

Polygrab pr. time 1.081,00
PLM med 5,5 m3 grab, pr. time 1.081,00
PLM med 3,8 m3 grab, pr. time 927,00
PLM med krog, pr. time 927,00
PLM pr. ton (min 120t/time) 7,76
PLM entreprenørarbejde 1.549,00
   
Midlertidigt pladsleje (pr. måned) Pris i kr.
Ved kaj, pr. m2 6,01
Længere væk fra kaj, pr. m2 3,57
   
Vand Pris i kr 
 Pr. m3 (min 10 m3) 40,28 
Ventetimer, overtimer, varsling mv

Pris i kr

Kranfører ekskl. tillæg, pr. time 294,00
Kranfører inkl. krantillæg, pr time 309,00
 - 50 % overtidstillæg 140,00
 - 100 & overtidstillæg 281,00
Varslingstillæg 60,00
Udkald hverdage før kl. 19.00, pr. gang 242,00
Udk. eft. kl. 19.00 og helligdage, pr. gang 424,00
Slæbebåd inkl fører, pr. time 1.068,00
Traktor inkl. fører, pr. time 383,00
Gummiged inkl fører, pr. time 575,00
Afledning af sanitetsvand, pr m3 13,00
Afledning af spildolie, pr. m3 2.681,00
Benyttelse af kajerne til lastning og losning (i 1000 ton)  0 - 15  15 - 25  25 - 35  35 - 45  45 + 
Procent af normal takst   100 %   95 %   90 %   85 %   80 %
Højeste takst i kr. 17,86 16,97 16,08 15,19 14,29
Mellemste takst i kr. 11,69 11,10 10,52 9,39 9,35
Laveste takst i kr. 5,66 5,38 5,10 4,81 4,53
Olie og petrokoks i kr. 17,98 17,09 16,19 15,29 14,39
           
Fisk og skaldyr oplosset fra fiskefartøj og kvasser 2,5 % af lastens værdi
Rejer der i dybfrossen og emballeret stand losses kr. 24,00 / ton brutto

Betalingsbetingelser 

Hvor andet ikke fremgår, er priserne ekskl. moms og tillægges derfor ved fakturering 25% moms. 
Restance inddrives af Struer Kommunes inkassoafdeling. 
Ved rykning for restance påløber der gebyr, desuden påløber der renter med 1% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato i henhold til lov om renter og gebyrer vedrørende visse ydelser, der opkræves eller inddrives af kommuner, jf. lov nr. 939 af 27/12-91.  

Info Havnen

Struer havn er Limfjordens største lystbådehavn. Vi står klar til at byde dig velkommen og kan tilbyde et hav af faciliteter og et byliv lige ved havnen.

 

Aktiviteter Struer havn SE HER!